Kiss Tamás
ügyvezető

Székhely és levelezési cím:
8143. Sárszentmihály, Harangvirág u. 1.

Telefon: +36 30 318 65 58
E-mail: cons.statika@gmail.com
Iroda: 8000 Székesfehérvár, Kereszttöltés u.