Jó kapcsolatot ápolunk az építőmérnöki képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, főiskolákkal, egyetemekkel.

Évről-évre vállaljuk hallgatók nyári gyakorlati foglalkoztatását, betekintést nyújtunk a statikus tervezés gyakorlati teendőibe.

Diploma konzulensként is közreműködünk, külső konzulensi feladatokat látunk el.

Mérnökkamara tartószerkezeti szakcsoporti életben is aktívan részt veszünk.